Українська (UA)English (UK)

Сакральна спадщина с. Біще та околиць

Об’єкти огляду: с. Жуків – дерев’яна церква та дзвіниця поч. ХІХ ст., с. Надрічне – дерев’яний храм і дзвіниця XVIII ст., с. Урмань – місце давньоруського городища та пізньосередньовічного замчища, дерев’яна церква та дзвіниця 1681 р., мурована церква 1930-х рр.; с. Краснопуща – монастирський комплекс оо. Василіан др. пол. XVII-поч. ХХ ст. (головний об’єкт огляду); с. Біще – дерев’яна церква та дзвіниця пп. ХІХ ст., Успенський оборонний костел пп. XVII ст. (головний об’єкт огляду), фрагменти оборонних валів, ймовірно, давньоруського городища; с. Поручин: дерев’яний храм XІV-XX ст.. 

1. с. Жуків, церква (1820-рр.)
2. с. Жуків, дзвіниця
3. с. Надрічне, церква
4. с. Урмань, церква
5. с. Урмань, дзвіниця
6. с. Біще, церква
7. с. Біще, костел, колонада
8. с. Біще, костел, Успіння Богоро...
9. Костел в с. Біще (2005р.)
10. с. Біще, костел, апсида